Кариери


Advance Service Group разширява дейността си и периодично набира нови членове на екипа си. Ако се смятате за енергични, интелигентни и с амбиция да се развивате и учите в екип с едни от най-добрите експерти, консултанти и съветници, моля изпратите ни автобиография и мотивационно писмо на email: careers@asgbg.com *

Вие смятате себе си за лидер способен да ръководи собствен бизнес и имате идея – иновативна, разумна и реална, но нямате финансов ресурс и административен капацитет да я реализирате. ASG Ви предоставя възможността да бъде анализирана от експерти на групата и при позитивно становище да Ви се предложат възможности за финансиране и реализация. Очаква ме от Вас да ни изпращате добре обосновани предложения и/или бизнес планове на email: projects@asgbg.com

* Информираме Ви, че ASG е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Възможността за изпращане на автобиография и мотивационно писмо не създава никакви задължения за Advance Service Group и не представлява предложение от страна на компанията за заемане на определена позиция в нея.