Корпоративни съвети


При управление на своите компании в условията на световна икономическа криза, мениджърите се сблъскват с проблеми от различно естество - осигуряване на финансов ресурс, бизнес планиране, прозрачност на процесите, както и цялостно оптимизиране на разходите свързани с обичайната дейност. ASG, обединявайки група от партньорски дружества, концентрирали в себе си богатия опит на експерти и съветници от всяка сфера на дейност, осигурява на клиентите възможност за постигане на по-висока ликвидност, конкурентоспособност и непосредствено увеличение на прекия финансов резултат. Благодарение на мрежата си от специализирани партньори, Advance Service Group също може да предостави голямо количество ресурси, подпомагащи дружествата при тяхното развитие.