За нас


Нашите структури споделят обща стратегия на устойчиво развитие, образование и обучение през целия активен живот, конкурентоспособна икономика, основана на знанието, иновациите и опазване на околната среда. Иновацията е една от основните ценности на групата. Ние се стремим непрекъснато да се предвидят бъдещите тенденции на пазара и процеси в обществото. Определяме високи стандарти за себе си и се стремим към постоянно подобряване и безупречно изпълнение. Политиката за приоритетно надграждане на създадената гама от услуги, чрез иновативни решения, дава възможност на ASG да отговори на изискванията на разнообразната си клиентска база, състояща се от големи корпоративни клиенти, МСП, семейства и частни лица. Комплексното обслужване, обединеното менажиране на процесите, екипната работа, както и качествената и надеждна комуникация са нашата формула за успешното реализиране на проектите.