Подготовка, оценка и мониторинг на проекти


ASG разполага с утвърден екип от съветници и експерти, способни да разкроят бизнес идеята на клиента, през призмата на финансов анализ, управление на риска и възможна ликвидност, ушивайки я в дългосрочно планиран проект /бизнес план/, гарантиращ устойчиви резултати. Идеите за иновативен бизнес и диверсификация на дейностите са основата на модерното и бързо развиващо се европейско индустриално общество, част от което е и България. Те са невъзможни за реализация без развитие на високо квалифицирани кадри, като основен мотор на успешния бизнес и без спазване на основните принципи за екология, гарантиращи оцеляване на планетата и здравословен живот. Всичко това е заложено във възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми на ЕС за периода 2007г. - 2013г. Експертите на ASG, изготвяйки проектни предложения на клиентите разчитат не само на опита си и добрите практики създадени през периода, но и на доброто разбиране на заложените принципи и цели за текущото десетилетие в стратегията за интелигентен растеж на ЕС – „Европа 2020”, което дава максимално висок шанс за успешно безвъзмездно реализиране на техните идеи.