Данъчни съвети


ASG подпомага своите клиенти в процеса на оптимизация на данъчното им облагане, чрез осигуряване на информация за наличните легални способи, намаляващи данъчната и осигурителна тежест. Данъчните закони не могат да предвидят всички хипотези от динамично променящите се бизнес ежедневие, лични и фамилни отношения. Познавайки в детайли българското и европейското данъчно законодателство, ASG предлага винаги най-доброто решение за всеки отделен казус. Нашите данъчни експерти в едно с обичайните съветници анализират и планират текущите и бъдещи дейности на клиентите, така че да попаднат под най-благоприятния данъчен режим. Екипът на ASG залага на изградената си транс-европейска стратегия за развитие, изцяло насочена към успеха на клиентите, действащи в национален и международен мащаб.