Организация на продажби и логистика


Правилната организацията на продажбите и логистиката в голяма степен обуславят успеха в съвременния бизнес. ASG помага на клиентите да организират тази своя дейност чрез обучения, бизнес планиране за управление на стоки, услуги, информация и капиталови потоци, внедряване на системи за комуникация и контрол, подбор на доставчици и клиенти, оптимизация на процеси. Възможността за свободно движение, гарантирана от ЕС създава от една страна облекчени условия за успешна логистика, а от друга затруднен избор на стратегическо географско позициониране. Доставката на необходимите стоки или продукти на точното място и време, с възможно най-добра цена и качество е неизменна част при правилно геостратегическо планиране на нашите експерти.