Инвестиции в чисти технологии


Околната среда – предизвикателството на 21-ви век
Нарастващото осъзнаване на екологичните проблеми, пред които е изправена нашата планета, предоставя значителни възможности за растеж на компаниите, които инвестират в чисти технологии. ASG съветва тези фирми и им помага да финансират проектите си. Ние посредничим и при продажбата на готови проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънце, вятър, вода). В партньорство с външни лицензирани експерти е изграден подход „стъпка по стъпка” за реализиране на успешни проекти гарантиращи висок процент на енергийна ефективност в предприятията.