Управление на недвижима собственост


ASG е разработила гама от експертни познания в сектора на недвижимите имоти, така че да поддържа своите клиенти, които се нуждаят от разнообразяване, защита или управление на тяхната корпоративна или фамилна собственост. Групата предлага активна подкрепа за своите клиенти при справянето с техните имуществени въпроси.
Недвижимия имот може също да се разглежда като един клас лични активи, разгърнати като част от едно общо разпределение. Оптимизираното ни управление през последните години на икономическа криза включва тематични инвестиции, които позволяват на клиентите да се възползват от динамиката на определени сегменти на пазара на имоти в България и ЕС. Групата може да осигури - с постоянен фокус върху качеството - гаранции и партньорство във всички области, където тя е активна, включително управление и администрация на недвижими имоти от името на трети лица.