Доверени адвокати


Адвокатско дружество Цанев и Иванова, обединява богат опит, креативност и добри практики във всички сфери на правото. Адвокатския колектив си поставя за цел постоянно усъвършенстване и повишаване качеството на обслужване на своите клиенти, като им дава възможност за получаване на квалифицирана правна помощ, и верни решения в синхрон с “обичайните” им съветници. Като партньори на ASG, Адвокатско дружество Цанев и Иванова предоставя на клиентите й допълващ ефект в услугите, решенията и управлението на процесите под формата „доверен адвокат”, предлагащ високо професионално обслужване в различни сфери на правото - гражданско, вещно, облигационно, търговско, данъчно, финансово и банково, европейско, наказателно, както и юридически консултации в областта на недвижимите имоти, инвестициите, свободното движение на хора, услуги, капитали и митническия съюз.