Процесуално представителство


ASG, чрез адвокатско дружество Цанев и Иванова, предоставя широк кръг от правни услуги и решения – юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори и сключване на сделки, изготвяне на договори, процесуално и извънпроцесуално представителство, защита на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавна и общинска администрации.