Лични и фамилни консултанти


ASG предлага решения свързани с всички аспекти от финансовото и юридическо развитие на личните и фамилни отношения. Създадено е уникално ноу-хау за опазване, подобряване и осигуряване на безпрепятствено предаване на семейното богатство и имущество. Нашите съветници осигуряват интегрирана услуга на семейството, която покрива всички аспекти на активите на клиента. Те също така гарантират, че цялостната стратегия в дългосрочен план е съгласувана и координирана с “обичайните” съветници, доверени адвокати, финансови институции (банки), застрахователни компании и др. Задълбоченият анализ на активите, за да съответства на целите и специфичното положение на всяко семейство, понякога изисква намесата на съветници в различни сфери на познание. Те са избрани по техния професионализъм и добри съвети в тяхната област, която може да бъде - финанси, имущество, лична сигурност, произведения на изкуството и колекции, образование, медицина и т.н. Много успешни бизнесмени и техните семейства могат да се изправят пред същите проблеми като големите корпорации. Наясно с това, ние им предлагаме запазване на активите, чрез подход за управление на риска, който първоначално е разработен от нашите корпоративни финансови специалисти и като модел за добра практика, пренесен в фамилното съветване.